Your selection

Enter your email address below you will receive a download link. We wil use your email address to send you the download link.

0
List documentation
 • TİCARİ
 • Gerflor Hakkında
 • "GERFLOR'LA TANIŞIN"

  ESNEK YER DÖŞEMELERINDE LİDERLİK

  Gerflor, esnek döşeme çözümlerinde uzman ve dünya lideri olarak tanınmaktadır. Grup, döşeme ve tamamlayıcı iç yüzeyler için yenilikçi, tasarım odaklı ve çevre dostu çözümler tasarlar, üretir ve pazarlar. Önde gelen bir vinil zemin kaplama üreticisi olarak, 100'den fazla ülkede  var olan Gerflor, faaliyetlerini sürekli olarak yeni pazarlarda geliştirmektedir.

  ÇEVREYE DUYARLI ÇÖZÜMLER

  Gerflor, çevreye duyarlı bir döşeme üreticisi olmaktan gurur duymaktadır. Tüm Gerflor üretim sahaları ISO14001 sertifikalıdır. Çevresel kalite söz konusu olduğunda kendimize en yüksek standartları belirledik. Gerflor, tüm ürün gruplarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. Yeni nesil looselay ürünlerimiz, yapıştırıcıların kullanımını azaltır ve ürünün ömrü sonunda geri kazanımı ve geri dönüşümünü kolaylaştırır. Ayrıca, ürünlerimizin yaşamları boyunca bakımı kolaydır ve uluslararası akreditasyonlu Yeşil Bina Planları kapsamında kredilere hak kazanırlar.

  BİRDEN FAZLA ALANDA UZMAN BİR GRUP

  Gerflor'un ana gücü, dört temel yetkinlikte uzmanlaşmaya dayanıyor:

  •  Mimari

  • Dekorasyon

  • Spor

  • Teknospesifik

   Bizi eşsiz ve güçlü kılan, bu yetkinlikleri bir araya getirmekten gelir.

  BAĞLI VE DENEYİMLİ BİR EKİP

  En değerli kaynağımız ekibimizdir. Müşterilerimizin başarılarına olan bağlılıkları ve coşkuları bizim temel varlığımızdır. Gerflor’un çalışanları, Gerflor marka deneyiminin önemli bir parçasıdır. Kendilerini köklü ve sıklıkla hatırlanan temel değerlerle, girişimci, ulaşılabilir ve saygılı bir ortaklık geliştirirler.

  MÜŞTERİNİN BAŞARISI İÇİN BİR TUTKU

  Markamız sözümüzdür ve paydaşlarımıza, özellikle müşterilerimize ve dünyadaki çalışanlarımıza verdiğimiz olumlu deneyimlerle büyüyor. Kullanıcıların, belirleyicilerin, montajcıların ve distribütörlerin belirli ihtiyaçlarını her yerde karşılamayı günlük olarak vaat  ederiz. Ayrıca kendimizi, müşterilerimizin tüm projelerinde başarılı olmalarını sağlamak için toplam kalite ve rekabet gücü sağlamaya zorlarız.

   

  KALİTE, ÇEVRE VE İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

  KAPSAM VE SINIRLAR

  Amaç

  Kapsam ve sınırlar dokümanının amacı Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kapsam ve sınırlarını organizasyon, yerleşkeler ve altyapı açılarından tanımlamak, varsa kapsam dışında tutulan alanları ve kapsam dışında bırakılma gerekçelerini açıklamaktır.

  Firmanın Tanıtımı

   GERFLOR girişimci, akılcı  ve müşteri odaklı yapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda, müşterilerinin taleplerini doğru analiz edip, ihtiyaçları ve beklentilerine uygun önerilerde bulunarak  hizmet vermeyi hedefler.

  Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi maddelerine göre hazırlanmış olup GERFLOR’un İstanbul Güneşli merkez adresi entegre yönetim sisteminin işleyişine referans oluşturmaktadır.

   Kapsam

  GERFLOR Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı: GERFLOR tarafından verilen hizmetlerin sunumundaKullanılan Çevre Faaliyetlerininyönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer olan hizmet yönetimidir.

  GERFLOR Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı: ” PVC ZEMİN KAPLAMA ÜRÜNLERİ SATIŞI VE UYGULAMASI“dır.

  GERFLOR İSG Yönetim Sistemi Kapsamı: GERFLOR tarafından verilen hizmetlerin Sunumunda Kullanılan İSG Faaliyetlerinin yönetilmesi, denetimleri, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ve tanımlanmış sınırlarda yer olan ürün/hizmet yönetimidir.

  Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemlerine ait olan tüm dokümanlar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standart maddelerine göre hazırlanmış olup GERFLORun kalite yönetim sisteminin işleyişine referans oluşturmaktadır.

  Dokümanlar GERFLOR’ in işyerlerindeki rutin ve rutin olmayan işleri, bu işyerlerinde bulunan çalışanları, tedarikçileri ve ziyaretçileri kapsar.

  GERFLOR’un verdiği hizmetin yapısı nedeniyle standardın uygulanmayan şartlarının hariç tutulması aşağıdaki kural ve kriterlere göre yapılmıştır:

  1. Hariç tutmalar ISO 9001:2015 Standardı Madde 8.3’deki tasarım maddesi ile sınırlıdır. Ancak bu şartlardan, sağlanan hizmetin doğasına uygun olmayanları ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayanları hariç tutmuştur.
  2. Hariç tutmalar, GERFLOR’un müşteri ihtiyaçlarını ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılama yeteneğine etki etmemektedir.
  3. GERFLOR’da uygulanabilir olmayan şartların belirlenmesi ve kalite yönetim sistemi kapsamından hariç tutulmasını önermekten Yönetim Temsilcisi sorumludur. Önerilen hariç tutmaları onaylama yetkisi Genel Müdür’e aittir. Değerlendirme ve onaylama işlemi yönetimin gözden geçirmesi toplantısında yapılır.

  Hariç tutulan maddeler:

  -       Madde 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

  GERFLOR; yasalara, standartlara ve uluslararası mevcut kurallara uygun hizmet üretmek zorunda olduğundan yeni hizmet tasarlama ya da geliştirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır.

   Kapsam Sınırları

  Faaliyet Adresi: Taşocağı Yolu Caddesi 2662. Sokak No 3-A Bağcılar - İstanbul

  GERFLOR İstanbul Güneşli adresi, Bağcılar İlçesinde bulunmaktadır. Sağ-sol-ön-arka bölümlerinde iş merkezleri mevcuttur.

   GERFLOR İSG Yönetim Sistemi Sınırları: GERFLOR adreslerinde bulunan kuruluş çalışanları ile yine bu adreste kuruluş adına iş yapan taşeron ve ziyaretçileri de İSG kapsamı dâhilindedir. İSG Yönetim Sistemi’ne GERFLOR’un tüm personeli, Üçüncü Taraf, yüklenici veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren firma çalışanları dâhildir. Söz konusu çalışanlar, yerleşke sınırları içinde veya dışında faaliyet gösterebilir.

  GERFLOR Çevre Yönetim Sistemi Sınırları: GERFLOR adreslerinde bulunan Evsel Atıklar, Tehlikeli Atıklar, Ambalaj Atıkları, Atık Pil ve Akümülatörler, Atık Yağlar ve Enerji yönetimi uygulamaları ÇYS kapsamı dâhilindedir. Çevre Yönetim Sistemi GERFLOR’un; tüm personeli, üçüncü taraf, yüklenici veya tedarik zinciri sistemi içinde hizmet veren firma çalışanları dâhildir. Söz konusu çalışanlar, yerleşke sınırları içinde veya dışında faaliyet gösterebilir.