Your selection

Enter your email address below you will receive a download link. We wil use your email address to send you the download link.

0
List documentation
 • TİCARİ
 • CSR RAPORU
 • CSR RAPORU

  CSR yaklaşımımız her geçen gün genişlemeye devam ediyor. 2020'den beri grup, hedeflerine Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) doğrultusunda öncelik veriyor. Bugün, uzun süredir devam eden taahhüdümüz, şirketin tüm departmanlarının eylem planlarına entegre edilmiştir.

  Güçlü müşteri taahhütlerimiz ile azimle ilerliyoruz: ihtiyaçları tahmin etmek, günlük hayatı kolaylaştırmak, sağlığı korumak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

  CSR Raporunu indir


   

   «Ürünlerimiz dünya çapında milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası olmuştur; evde, sağlık tesislerinde, okullarda, işte, halka açık yerlerde veya ulaşımda. Zeminlerimizi, duvarlarımızı ve kaplamalarımızı geliştirirken ve üretirken ekiplerimize, müşterilerimize ve çevreye karşı sorumluluğumuzu daima aklımızda tutuyoruz. Sağlık ve esenlik söz konusu olduğunda en yüksek standartları uyguluyoruz. 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir sanayi şirketi olarak, çevresel ve sosyal etkilerimizi proaktif bir şekilde yönetirken büyüme hedeflerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Geri dönüştürülebilir ürünler ve yüksek geri dönüşüm oranları ile Gerflor, döngüsel ekonomi ilkesini her zaman endüstriyel süreçlerine entegre etmektedir.
  Gerflor Grubu bugün, CSR yaklaşımını çok daha küresel bir hedef etrafında yapılandırmada bir adım daha ileri gidiyor: doğrudan etki alanımız - personelimiz, ürünlerimiz, müşterilerimiz ve daha geniş anlamda toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak için çalışıyoruz. Hedeflerimiz, bu raporda ayrıntılı olarak açıklanan 2025 yılına ilişkin güçlü taahhütlerimize de yansımıştır. Bunlar, iklim krizini ele almak ve harekete geçmek için bizi motive eden hedeflerdir. Önemsiyoruz ve hareket ediyoruz, bir slogandan çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ekiplerimize, müşterilerimize, topluluklarımıza ve gezegenimize karşı her gün bize rehberlik eden bu vizyonu korumaya çalışıyoruz.»

  Gerflor Grup İcra Kurulu Başkanı Bertrand Chammas


   

  2025 için taahhütler

  EKO KAVRAMI

  Doğal kaynakları koruma

  MÜŞTERİLER

  Kullanıcıların sağlığı
  Müşteri ve tüketici memnuniyeti

  ÇALIŞANLAR

  Çalışanların sağlığı ve güvenliği
  Beceri geliştirme

  TOPLUM

  Etik uygulamalar
  Sorumlu satın alım

   

  Gezegene olan bağlılığımız

  İklim acil durumu ve ilgili risklerle (daha fazla düzenleme, hammadde istikrarsızlığı, daha yaygın doğal afetlerle bağlantılı aksama) karşı karşıya kalan Gerflor, etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir. Doğrudan operasyonlarında, aynı zamanda yukarı ve aşağı değer zincirinde kararlı adımlar atılmaktadır. Paydaşlarımızın çevre korumanın zorluklarıyla ilgili yüksek beklentilerini de görmekteyiz.

  Sürdürülebilir kalkınma, 4 eksenli stratejik bir önceliktir: karbon ayak izimizi tahmin etmek, ürünlerimizin iklim ve hammadde tüketimi üzerindeki etkisini sınırlandırmak, üretim ve lojistik tesislerimizi karbondan arındırmak, geri dönüşüm sorununu üstlenmek.

  Temel hedeflerimiz:

  • 2019’a kıyasla %20 BGES 1&2 kapsamları

  • 35% loose lay ürünler
  • 30% geri dönüştürülmüş malzeme
  • %10 organik kaynaklı malzemeler
  • 60000 T tüketilen geri dönüştürülmüş malzeme/yıl

   

  Müşterilerimize olan bağlılığımız

  Mindful Kullanıcıların sağlığına ve esenliğine dikkat eden Gerflor, sağlıklı ürünler tasarlamayı, üretmeyi ve kullanıcıların konforunu en üst düzeye çıkarmayı taahhüt eder.
  Müşteri ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeyde hedefleyerek projelerinin her adımında onlara destek oluyoruz.

  Ana hedeflerimiz:

  • %100 ürün <100µ/m3

  • -30% müşteri şikayetleri

   

  Çalışanlarımıza olan bağlılığımız

  Gerflor grubu olarak çalışanlarımız en büyük varlığımızdır. Onlara en iyi çalışma koşullarını sunmayı, iş ve özel yaşamları arasında iyi bir denge sağlamayı taahhüt ediyoruz. İnsan Kaynakları politikası ve iddialı koruma yaklaşımı sayesinde Gerflor, çalışanlarının her birine Grup içinde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olacak destek ve eğitim sağlıyor.

  Ana hedeflerimiz:

  • Tf1 < 4 =(yıllık kaza sayısı/yıllık çalışılan saat sayısı)x1,000,000

  • %1,75 maaş faturası kadar eğitime yatırım

   

  Topluma olan bağlılığımız

  Sorumlu bir şirket olarak operasyonlarımızı güçlü ilkelere dayandırıyoruz:

  • Sorumlu satın alım: tedarikçiler, çevresel ve sosyal sorumluluğun dikkate alındığı satın alım tüzüğümüze göre seçilir.

  • İş ilişkilerimizdeki etik taahhüt, etik sözleşmemiz ve yolsuzlukla mücadele, davranış kurallarımız kapsamında yönetilmektedir.

  Bulunduğumuz bölgelerde, aktif yerel katılım sağlayarak topluma katkıda bulunuyoruz:

  • Tekno merkezlerimizde eğitim ve beceri geliştirme.

  • Yoksulluğu azaltmaya çalışan dernekleri desteklemek.
  • Kültürel dünyayla ilgilenen ortaklarla birlikte çalışmak.

   

   Ana hedeflerimiz:

  • 100% eğitimli çalışan

  • Sorumlu ve etik satın alma sözleşmesine imza atan %90 tedarikçi

   

  Dünya Lideri

  Zemin Kaplama Çözümleri

  Sorumlu

  Geri dönüştürülmüş malzemeler, kullanım ömrü dolan ürünlerin geri dönüşümü, ISO14001

  Çoklu uzmanlık

  Yirmi pazar segmentinin ihtiyaçlarına özel yanıtlar

  Uzman Ekip

  Müşterilerimizin memnuniyetine bağlılık

  Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize toplam kalite ve rekabet gücünü garanti etmek için günlük taahhüt.